EnglishPolishRussianUkrainian

ВИСТАВКА 2018

Попередні виставки

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ-2016

Метал України

Україна, 49064, Дніпропетровськ
а/с 3749
тел./факс: +380 56 370-14-34, 370-14-35
e-mail: bw@business.dp.ua
web: http://www.business.dp.ua

МЕТАЛ УКРАЇНИ – це:
– щоденні новини гірничо-металургійних підприємств СНД;
– журнал «Метал України»;
– БД «Україна. МЕТАЛ. Виробники та трейдери»;
– БД «Україна. МЕТАЛ. Покупці продукції»;
– електронний довідник «Україна. МЕТАЛ. Експортери та імпортери»;
– on-line довідники, автоматизовані систему пошуку, бази даних про гірничо-металургійні підприємства тощо.

THE UKRAINIAN METAL is:
– daily news of the mining-metallurgical enterprises of CIS;
– the «Ukrainian Metal» journal;
– the «Ukraine. METAL. Producers&Traders» database;
– the «Ukraine. METAL. Buyers» database;
– the «Ukraine. METAL. Exporters&Importers» electronic reference book;
– on-line reference books, databases etc.